As entidades veciñais, deportivas e culturais do municipio  que non teñan ningún tipo de convenio asinado, ou previsto asinar,  co Concello poden acollerse ás axudas para entidades ata o 29 de xullo. As bases foron publicadas polo Concello no BOP do pasado 6  de xullo pero o prazo de presentación non podía comezar a ata que a BDNS publicase o extracto das bases e convocatoria. Esta publicación realizouse onte 14 de xullo

O Concello destina 6.000,00 euros para esta convocatoria, cantidade que se suma ao 40.750,00 euros reservados no orzamento municipal para convenios nominativos e outras axudas.

O prazo de presentación de solicitudes  remata o 29 de xullo de 2021

A xustificación das axudas concedidas deberá presentarse antes do 15 de decembro de 2021

Documentación: