A listaxe definitiva baremada  proposta pola Comisión Cualificadora foi aprobada con data 22 de marzo de 2021 por resolución da Alcaldía. O Concello, como é habitual desde a creación destas  bolsas no ano 2017, abriu o prazo desde o 15 de xaneiro ao 14 de febreiro para  a  presentación de  instancias,  ben para entrar a formar formar parte das listas de contratacións temporais dos postos de condutor/a e peón  ou peoa,  ben  para a revisión dos méritos de quen xa forma parte da citada bolsa.

Rematado  o prazo de presentación de documentación,  a Comisión  Cualificadora realizou as baremacións e confeccionou as novas listas, que foron expostas ao público e elevadas a definitivas  por  resolución  da Alcaldía. A lista do posto de peón queda constituída por 34 persoas e a de operarios condutor, por 15 persoas. Permanecerán  en vigor  ata a nova actualización,  que se realizará  dentro dun ano

A formación e regulación das dúas bolsas de traballo para realizar contratacións laborais temporais como condutor operario e peón de obras e servizos municipais para o Concello de Moeche regúlanse polas bases publicadas no BOP  do 04/04/2017 .Estas  bolsas de emprego  permítenlle ao Concello realizar contratacións con fondos propios para cubrir as baixas por enfermidade, licenzas, vacacións, se é o caso, ou os incrementos temporais do servizo.

Na seguinte ligazóns  pódesen consultar os documentos relacionados co proceso de actualización da bolsa de emprego 2021

Actualización 2021 das bolsas de peòn e de operario condutor

Apertura prazo de actualización

Bases reguladoras BOP