Acto publico de apertura  por parte da Mesa de Contratación das ofertas presentadas para o servizo de bar da piscina municipal

Lugar:  Casa do Concello