Aprobación   do Plan de sectorización da zona do poligono industrial

Despois  de ata tres aprobacións provisionais en anteriores lexislaturas, o Plan de sectorización do polígono industrial apróbase definitivamente no Pleno.

O Goberno municipal aprobou hoxe en sesión extraordinaria do Pleno  o Plan de sectorización SAU 1 correspondente á zona delimitada para polígono industrial, logo de que en anteriores lexislaturas se  aprobase provisionalmente ata en tres ocasións pero  os informes da Xunta de Galicia nunca chegaron a ser favorables ata agora en que se emendaron as deficiencias e incumprimentos  sinalados pola  Administración  autonómica.

Este área correspondente a zona industrial é de propiedade privada  e está situada entre  Balocos e Abade, ao pé da AC.862. Se ben  foi un proxecto anunciado en varias ocasions, nunca tivo plan de sectorización nin  proxecto previo aprobado

Acadar  esta aprobación definitiva é un paso adiante na elaboración do PXOM, ferramenta  fundamental para a ordenación do municipio, plan que o Concello ten xa na última fase de   redacción de documentos  para aprobación provisional e posterior envío  á Secretaría Xeral de Urbanismo para a súa aprobación definitiva.

O documento  aprobouse con seis votos a favor, cinco do Grupo Municpal do BNG e un do Partido Popular,