Escudería Moeche

Escudería Moeche

A Asociación Automovilística Moeche creouse no ano 2015 para apoiar e desenvolver actividades deportivas no mundo do motor na nosa zona, na que hai moitos anos que existe unha gran afección. A súa principal actividade é a organización do Slalom Concello de Moeche, apoiar actividades automobilísticas na nosa zona, así como organizar eventos de carácter social/turístico, como son as Rutas Turísticas.

  • 1
  • 2
 

Xunta Directiva

Presidente: Moisés García Fernández

Vicepresidenta: Marta María Sánchez Novo

Secretario: Juan José Sueiras Fernández

Tesoureiro: Rubén Rañal Martínez

Tesoureiro: Rubén Prieto Ameneiro