Actualizada a bolsa de emprego do SAF

Actualizada a bolsa de emprego do SAF

A lista definitiva baremada  proposta pola Comisión Cualificadora foi aprobada con data 4 de abril de 2018. O Concello, en cumprimento do establecido no Regulamento da bolsa de emprego de contratación temporais do SAF, abreu o prazo desde o 1 ao 28 de febreiro para  a...
Mercado de Moeche

Mercado de Moeche

  A licitación do contrato de concesión do uso privativo do posto de Espazo Bar do espazo de emprendemento do recinto feiral de San Ramón, declarase deserta por non presentarse ningunha oferta, e iníciase o procedemento de adxudicación directa da concesión, coas...