Actualizada a bolsa de emprego do SAF

Actualizada a bolsa de emprego do SAF

A lista definitiva baremada  proposta pola Comisión Cualificadora foi aprobada con data 4 de abril de 2018. O Concello, en cumprimento do establecido no Regulamento da bolsa de emprego de contratación temporais do SAF, abreu o prazo desde o 1 ao 28 de febreiro para  a...