Campamento Sementeira 2018

Campamento Sementeira 2018

O campamento de verán Sementeira é un programa que  ofrece un servizo para conciliar a vida persoal, familiar e laboral mediante actividades de caracter lúdico e educativo dirixido a nenas e nenos de 3 a 12 anos. Sementeira ofrece un conxunto de actividades que, nesta...
Actualizada a bolsa de emprego do SAF

Actualizada a bolsa de emprego do SAF

A lista definitiva baremada  proposta pola Comisión Cualificadora foi aprobada con data 4 de abril de 2018. O Concello, en cumprimento do establecido no Regulamento da bolsa de emprego de contratación temporais do SAF, abreu o prazo desde o 1 ao 28 de febreiro para  a...