Mercado de Moeche

Mercado de Moeche

  A licitación do contrato de concesión do uso privativo do posto de Espazo Bar do espazo de emprendemento do recinto feiral de San Ramón, declarase deserta por non presentarse ningunha oferta, e iníciase o procedemento de adxudicación directa da concesión, coas...