Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas

Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas

A historia que non esquencemos

O principal punto de interese deste Centro de Interpretación das Revoltas Irmadinñas é presentar a ligazón da historia de Galicia e das revoltas Irmandiñas co Castelo e a súa pervivencia. A construción conta cun copioso e recoñecido pasado histórico único, que deixou nela pegadas monumentais e culturais de primeira magnitude. Hoxe en día, e tras moitos avatares, funciona como centro de interpretación que ofrece:

  • Unha colección permanente, información para os visitantes e servizo de visitas guiadas.
  • Información sobre os contidos arquitectónicos e os relacionados co Movemento Irmandiño.
  • Exposición permanente sobre a Revolta irmandiña en Galicia.

O Centro de interpretación das Revoltas Irmandiñas está atendido por persoal técnico co-financiado pola Deputación da Coruña.

Fomentar a comunicación co público

A súa formulación pretende interpretar os procesos históricos do seu marco xeográfico a partir dunha serie de bens culturais mobles representados nestas coleccións, e en ocasións, tamén inmobles, a través dos seus propios elementos, conformando o itinerario interpretativo. Neste caso, a construción, conta cun copioso e recoñecido pasado histórico único, que deixou nela pegadas monumentais e culturais de primeira magnitude, mesmo a escala estatal, tanto no seu territorio como no resto da zona.

A exposición

A nova exposición, inaugurada en marzo de 2023, baséase nun traballo de investigación e de recompilación documental, principalmente do coñecido como Preito Tabera-Fonseca que recolle as declaracións de, polo menos, 183 persoas que foron testemuñas dos sucesos ocorridos en toda Galicia entre 1467 e 1469.
Ofrécenos un itinerario moi visual desde a parte baixa do centro onde salienta a importancia arquitectónica, histórica e arqueolóxica do castelo, para logo, xa no primeiro andar, tratar con profundidade o contexto social revolucionario de finais do século XV, encadrado nun clima de convulsión xeralizada en toda Europa.

O relato da exposición céntrase no pobo como protagonista dunha revolta alimentada por múltiples factores -malas colleitas, enfermidades, etc.- e aguilloada polos “moitos agravios e danos e males” exercidos pola nobreza sobre o campesiñado e a fidalguía, cunha perspectiva xeral de como se desenvolveron en Moeche e noutros puntos de Galicia os acontecementos.

A exposición dedica, así mesmo, unha parte ao Festival Irmandiño como evento preservador da memoria e do espírito da revolución medieval, manifestado hoxe a través da música e a cultura.

Ademais, resérvase unha pequena sala para presentar o Xeoparque Cabo Ortegal , conformado por sete concellos da comarca, entre eles Moeche.. Amosa a importancia do noso patrimonio xeolóxico, nomeadamente a Mina Piquito (Santa Cruz) e os seis lugares de interese xeolóxico internacional, representativos do contexto da Oroxenia Varisca Ibérica e únicos no mundo.

Horario

Primavera 2024 (Dende o 16 de marzo ao 01 de xuño)

Luns e martes pechado por descanso do persoal.

Mércores e xoves:

Mañás: pechado, con posibilidade de concertar visitas de grupo ou escolares chamando previamente ao 981404006.

Tardes: 16.00 a 18.30

Venres: de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.30 h

Sábado, domingo e festivos: de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 h

Cando o festivo cadre entre semana abrirase no horario establecido e pecharase o seguinte día laboral.

Outros Centros de Interpretación

Podes ver información de outros museos e centros de interpretación na seguinte ligazón:

>>>VISITAR<<<

Colabora