Estado de investimentos

Estado de investimentos é un apartado que ofrece os datos  básicos dunha obra ou proxecto que se está realizando  e principalmente sobre a evolución da súa realización:  aprobación, contratación,  diferentes fases da execución, posibles  imprevistos, modificacións, etc.

Proxectos

  • Instalación de válvula redutora e melloras na rede municipal de auga (ID: P17001).
  • Pavimentación de camiños municipais POS+2017 (ID: P17003).
  • Nova cuberta do pavillón polideportivo e outros (ID: P17005).
  • Cerramentos e bases colectores (ID: P17002).
  • Saneamento do Empalme (ID: P17004).

 

[tracking-form]