Grupos municipais

A Corporación municipal de Moeche conta con 9 concelleiras e concelleiros. Logo das eleccións municipais do 24 de maio de 2015 , o Pleno do Concello de Moeche foi renovado coas seguintes persoas e  grupos municipais:

Grupo municipal do BNG

  • Maria Beatriz Bascoy Maceiras (alcaldesa)
  • Magín Fernando Lago
  • Iria Couce Rego
  • José Manuel Soto Sánchez
  • Miguel Angel Pedreira Rodríguez

Grupo municipal do PP

  • Xulio Cribeiro Garcia
  • Jorge Gonzalez Aneiros
  • Aquilino Sueiras Dopico
  • Rocío Luaces Antón