Goberno municipal

Alcaldía + Benestar Social, Persoal e Organización,  Facenda, Comunicación e Relacións institucionais

Beatriz Bascoy Maceiras

Concellaría de Obras e  Servizos

1º tenente de alcaldesa

Magín Lago Tuimil

Concellaría Desenvolvemento local, Turismo e Igualdade

Cristina García Rey

Concellaría de Medio Ambiente e PACES, Patrimonio Municipal, Urbanismo

2º tenente de alcaldesa

Miguel Angel Pedreira Rodríguez

Concellaría de Cultura, Ensino, Lingua, Infancia e Mocidade

3ª tenente de alcaldesa

Alba Fernández Orjales

Concellaría de Deportes, Participación Veciñal e Planificación territorial

Moisés García Fernández