Goberno municipal

Alcaldía + Benestar Social, Ensino,  Persoal e Organización,  Facenda, Comunicación e Relacións institucionais

Beatriz Bascoy Maceiras

Concellaría de Obras e  Servizos

Magín Lago Tuimil

Concellaría de Cultura,Turismo e Lingua

Iria Couce Rego

Concellaría de Planificación Territorial e Medio Ambiente

Miguel Angel Pedreira Rodríguez

Concellaría de Desenvolvemento Local, Igualdade , Infancia e Mocidade

Cristina García Rey

 

Concellaría de Deportes e Participación Cidadá

Moisés García Fernández