Goberno municipal

Alcaldía + Benestar Social e Igualdade, Ensino, Desenvolvemento local, Persoal e Facenda

Beatriz Bascoy Maceiras

Concellería de Obras e  Servizos

Magín Lago Tuimil

Concellería de Cultura, Deportes, Mocidade e Normalización Lingüística

Iria Couce Rego

Concellería de Medio Ambiente e Sanidade

Miguel Angel Pedreira Rodríguez

Concellería de Patrimonio e Urbanismo

José Manuel Soto Sánchez