Mesa permanente de contratación

Formada polos seguintes membros:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

Magín Lago Tuimil, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Aquilino Sueiras Dopico, concelleiro do Grupo Municipal do PP.