O próximo día 2 de novembro empezará un novo curso gratuito na Aula TIC dirixido a persoas que non teñan coñecementos no uso do smartphone. O curso ten 22 horas de duración e rematará o 25 de xaneiro. Impartirase no horario de 10:00 a 12:00.