Publicacíón do novo número do Andaina, o boletin informativo da actividade municipal, correspondente aos meses de setembro e outubro. Recolle información sobre a II Feira de Gando Vacún, a inscrición das Escolas Deportivas Municipais, a actividade cultural ( teatro, obradoiros e cine, o novo calendario escolar), actividades de medio ambiente, o problema da seca e a escaseza de auga, algunhas das obras municipais en execución, as actividades das entidades asociativas e liñas de axudas doutras administracións.