Abertas as licitacións no Perfil do Contratante para a contratación da pavimentación de varias pistas municipais, con cargo a fondos propios, o POS + 2021 e o Plan marco de camiños municipais de AGADER, unha vez que acadaron a aprobación correspondente. O investimento total de todas as obras ascende a  154.815,82 euros aos que se sumarán 24.000,00 euros para o mantemento de vías e limpeza de cunetas e un proxecto con fondos  propios por importe de 50.000,00 €. con cargo aos remanentes de Tesourería, incorporados ao orzamento 2021.

O primeiro dos proxectos licitados enmárcase no Plan de mellora de camiños municipais de AGADER  e o Concello. O investimento realízase na pista desde estrada DP-4904  ata o cruce coa pista Abade-Labacengos, e xa pechou o período de presentación de ofertas; a fase de avaliación iníciase o xoves 24 de xuño. O investimento ascende a 43.224,95, máis o 21,00 % IVA 9.077,24, cun total de 52.302.19 euros

Os outros dous  proxectos correspóndese co POS+ 2021  cun investimento  total de 102.513,63 e licítanse por procedemeto aberto simplificado que se pode consultar no Perfil do Contratante do Concello de Moeche.

O proxecto de pavimentación de camiños en Pradochao, San Xurxo, Ponte do Sur e Vigo licitase por 37.987,97, máis o  21,00 % IVE 7.977, un total de 45.965,44 euros, financiado pola Deputación da Coruña  con  40.000,00 euros e polo Concello de Moeche cos restantes 5965,44 euros. O prazo para a presentación de ofertas remata o o 19 de xullo de 2021.

O terceiro proxecto é o de pavimentación de camiños en  Abade, San Ramón, Balocos e Ramil, cun prezo base de licitación  de 46.734,04, máis o  21,00 % IVA 9.814,15, un total  de  56.548,19 euros, financiado pola Deputación da Coruña con 48.859,71 euros e polo Concello de Moeche cos restantes 7.688,48 euros.  Pavimentaranse un total de 2200 metros cun ancho medio e 3,5 metros. O prazo para a presentación de ofertas remata o 16 de xullo de 2021.

En total a extensión sobre a que se actuará é de máis de 4,5  quiómetros ( 4695 metros) con anchos variables desde 3,5 ata 11 metros nas zonas máis amplas con aparcamento. Pistas e camiños en Valdixe, Canosa, Libureiro, O Piñeiro –Balocos, Ramil, Pradochao, Igrexa (San Xurxo), Vigo a Trémoa, acceso a Area Recreativa de Souto Grande. Nun casos execútanse con aglomerado en quente e noutros con rega asfáltica  e con reposición de canalizacións, salvacunetas  e outros.

Contratación do  plan de mellora e mantemento de vías e limpeza de cunetas e un novo proxecto de pavimentación de vías por 74.000,00 euros

O Concello  contrata, así mesmo, mediante procedemento de contrato menor, o mantemento e “rebacheo” de camiños e a mellora e limpeza de gabias como todos dos anos, que permite manter en bo estado as vías e camiños que comezan a  mostrar sinais de deterioro tralo inverno así como a limpeza de cunetas en determinadas zonas. Cun investimento de 24.000 euros  actuarase nas pistas da Gangoa, A Queira, Penasalbas, A Ponte, Vilachave de Arriba, Belecoi, tramo San Xiao, Felgosa, Mexeiroa,  A Fraga, A Vila , Amosa, Vilazanche, Gundiao, San Ramón- Vilanova, A Corveira, Bieiteiras-Barbelas ,…

Estase a redactar  o proxecto  para a nova pavimentación da pista Canosa.-Xanfero, Sulleo, O Camiño (San Xoán) e  tramo no lugar da Lavandeira por un importe próximo aos 50.000,00 euros.