Por resolución da Alcaldia, que se achega a presente nova, con data 6 de xuño de 2017 acordouse a sustitución dun membro  do tribunal cualificador das probas de selección para a contratación de un conductor e dous peons o abeiro do Programa de Integración laboral da Deputación provincial.

Ver PDF | Descargar PDF