Adxudicada a obra das novas beirarrúas de Balocos

Adxudicada a obra das novas beirarrúas de Balocos

A execución do proxecto formación de novas beirarrúas e reposición das existentes en Balocos, aprobado polo Concello e financiado cos fondos adicionais que o Plan Único 2017 achegou dos remanentes,  recaeu na empresa CONSTRUCCIONES CANOSA S.L. O contrato –...