Bolsa de emprego

Listas

DataCategoríaDocumentoPDF
02/02/2018Auxiliar do servizo de axuda no fogarBolsa de emprego para contratacións temporais
09/06/2017Conductor e peónResultado PEL
06/09/2017Técnico/a centro de itnerpretaciónResultado fase de oposición e proposta bolsa de emprego
30/08/2017Técnico/a centro de nterpretaciónvaloración concurso de méritos
24/08/2017Técnico/a de centro de interpretaciónRelación definitiva de persoas admitidas
21/08/2017Técnico/a centro de interpretaciónRelación persoas admitidas e excluídas.
09/06/2017Conductor e peónResultado das probas selectivas PEL.
07/06/2017Conductor e peónRelación de admitidos e baremación.
05/05/2017Conductor e peónLista definitiva do proceso de selección.
08/02/2017Arquitecto técnicoLista definitiva do proceso de selección.
02/11/2016Auxiliar administrativoLista definitiva do proceso de selección.

Regulamento

22/11/2016Base formación bolsa de traballo para bolsa de traballo de arquitecto/a técnico/a
04/04/2017Modificación bases para formación bolsa de traballo contratacións temporais de auxiliares do SAF
04/07/2016Bases para formación bolsa de traballo contratacións temporais de auxiliares do SAF
10/08/2016Bases para a formación bolsa de traballo para a provisión en réxime de interinidade de postos de auxiliar administrativo
04/082017Convocatoria para a creación de bolsa de traballo de persoal técnico no Centro de Interpretación da Revol. Irmandiña .
30/05/2017Substitución dun membro do tribunal do proceso PEL.
29/05/2017Bases reguladoras para a contratación de persoal no PEL.
09/08/2016Ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral.
04/04/2017Bases reguladoras das bolsas de emprego de contración temporal de peón e condutor