Bolsa de emprego

Listas

DataCategoríaDocumento
Data:
28/05/24
Categoría:
LISTADO DE PERSOAS CANDIDATAS A CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A TRAVÉS DO SPEG
Documento:
ANUNCIO
:
Data:
16/05/2024
Categoría:
APROL RURAL 2024
Documento:
ANUNCIO DECRETO CONTRATACIÓN
:
Data:
15/05/2024
Categoría:
CONTRATACIÓN DE PERSOAL
TEMPORAL PARA O SAF.
Documento:
APROBACIÓN BASES
:
Data:
06/05/2024
Categoría:
PEL CONCELLOS 2024
Documento:
ANUNCIO RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONTRATACIÓN
:
Data:
06/05/2024
Categoría:
APROL RURAL 2024
Documento:
ANUNCIO BASES PROCESO SELECTIVO CONTRATACIÓN PEÓN/PEOA FORESTAL.
:
Data:
04/04/2024
Categoría:
PROCESO SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024
Documento:
ANUNCIO MEMBROS TRIBUNAL E VALORACIÓN MÉRITOS
:
Data:
04/04/2024
Categoría:
BASES PROCESO SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024
Documento:
ANUNCIO BASES
:
Data:
27/03/2024
Categoría:
BOLSA EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR
Documento:
ACTUALIZACIÓN BOLSA EMPREGO SAF
:
Data:
25/03/24
Categoría:
BOLSA EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR
Documento:
APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA
:
Data:
19/03/24
Categoría:
BOLSA EMPREGO ADMINISTRATIVO
Documento:
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
:
Data:
19/03/24
Categoría:
BOLSA EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR
Documento:
APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS DA PRÓRROGA DA BOLSA DE
TRABALLO PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS DE AUXILIARES DE AXUDA NO
FOGAR
:
Data:
19/03/2024
Categoría:
BOLSA EMPREGO CONDUTOR OPERARIO E PEÓN.
Documento:
ANUNCIO VALORACIÓN MÉRITOS.
:
Data:
21/02/24
Categoría:
BOLSA EMPREGO CONDUTOR OPERARIO E PEÓN
Documento:
ANUNCIO LISTAS DEFINITIVAS.
:
Data:
01/02/2024
Categoría:
BOLSA EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR .
Documento:
ANUNCIO APERTURA DE PRAZO
:
Data:
12/01/2024
Categoría:
BOLSA EMPREGO PEÓN E CONDUTOR
Documento:
ANUNCIO APERTURA PRAZO ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS OU PRESENTACIÓN NOVOS CANDIDATOS/AS
:
Data:
20/12/23
Categoría:
APROL RURAL _SUBSTITUCIÓN PEÓN FORESTAL
Documento:
ANUNCIÓN RESOLUCIÓN
:
Data:
16/05/2023
Categoría:
APROL RURAL 2023
Documento:
Publicación anuncio Resolución contratación peón forestal
:
Data:
08/05/2023
Categoría:
PEL CONCELLOS 2023
Documento:
Publicación anuncio Resolución contratación ofic.2ª PEL CONCELLOS 2023
:
Data:
03/05/2023
Categoría:
APROL RURAL 2023
Documento:
Publicación anuncio bases selección e contratación peón/oa forestal_ Aprol Rural 2023
:
Data:
21/04/2023
Categoría:
BOLSA EMPREGO SAF
Documento:
Anuncio actualización bolsa emprego SAF
:
Data:
17/04/2023
Categoría:
PEL CONCELLOS 2023
Documento:
Publicación anuncio nomeamento tribunal
:
Data:
14/04/2023
Categoría:
PEL CONCELLOS 2023
Documento:
Publicación anuncio bases PEL CONCELLOS 2023
:
Data:
13/04/23
Categoría:
Bolsa SAF
Documento:
Anuncio listaxe definitiva e nomeamento comisión
:
Data:
05/04/23
Categoría:
Anuncio Resolución Alcaldía bolsa emprego peón e condutor
Documento:
Anuncio proposta tribunal
:
Data:
03/04/23
Categoría:
Lista provisional de admitidos e excluídos bolsa emprego SAF
Documento:
Anuncio listaxe provisional
:
Data:
31/03/23
Categoría:
Listaxe definitiva para unha praza SAF
Documento:
Publicación listaxe definitiva
:
Data:
30/03/23
Categoría:
Listaxe definitiva e publicación tribunal tres prazas SAF
Documento:
Publicación listaxe definitiva
:
Data:
22/03/23
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Publicación listaxe definitiva
:
Data:
14/02/23
Categoría:
Auxiliar de axuda no fogar
Documento:
Publicación listaxe provisional concurso oposición
:
Data:
14/02/23
Categoría:
Técnico deportivo
Documento:
Publicación listaxe provisional
:
Data:
14/02/23
Categoría:
Relación provisional aspirantes auxiliares de axuda no fogar concurso
Documento:
Publicación listaxe provisional
:
Data:
01/02/2023
Categoría:
Apertura bolsa emprego auxiliar de axuda no fogar
Documento:
Publicación anuncio Resolución apertura prazo
:
Data:
13/01/23
Categoría:
Bolsa emprego condutor operario e peón obras e servizos municipais
Documento:
Publicación anuncio Resolución apertura prazo
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Técnico deportivo
Documento:
Modelo solicitude técnico deportivo ( formato pdf)
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Técnico deportivo
Documento:
Modelo solicitude técnico deportivo ( formato word)
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Bases específicas técnico deportivo
Documento:
Bases específicas
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Modelo solicitude SAF concurso
Documento:
Modelo solicitude (formato pdf)
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Modelo solicitude SAF concurso
Documento:
Modelo solicitude ( formato word)
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Modelo solicitude SAF concurso-oposición
Documento:
Modelo solicitude ( formato pdf)
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Modelo solicitude SAF concurso-oposición
Documento:
Modelo solicitude (formato word)
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Bases específicas SAF concurso
Documento:
Bases específicas SAF concurso
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Bases Servizo de Axuda no Fogar ( SAF) concurso oposición
Documento:
Bases SAF concurso oposición
:
Data:
02/01/23
Categoría:
Bases xerais estabilización emprego temporal
Documento:
Bases xerais
:
Data:
21/10/22
Categoría:
Axente de igualdade
Documento:
Anuncio definitivo bolsa de emprego técnico igualdade
:
Data:
11/10/22
Categoría:
Axente de igualdade
Documento:
Anuncio aprobación bolsa de emprego técnico de igualdade
:
Data:
11/10/22
Categoría:
Axente de igualdade
Documento:
Publicación acta constitución tribunal e baremación de méritos
:
Data:
03/10/2022
Categoría:
Aprobación relación definitiva de aspirantes admitidos e excluidos para tomar parte no procedemento de provisión temporal dunha praza de tecnico/a de igualdade
Documento:
Publicación aprobación listas aspirantes
:
Data:
27/09/2022
Categoría:
Relación provisional de aspirantes admitidos e excluidos para tomar parte no procedemento de provisión temporal dunha praza de tecnico/a de igualdade
Documento:
Publicación Lista de aspirantes
:
Data:
08/06/2022
Categoría:
Programa PEL CONCELLOS 2022
Documento:
Publicación Resolución Alcaldía contratación oficial segunda
:
Data:
31/05/2022
Categoría:
Programa APROL RURAL 2022
Documento:
Publicación Resolución da Alcaldía contratación peón forestal
:
Data:
19/05/2022
Categoría:
Programa Aprol Rural 2022
Documento:
Publicación anuncio bases para a selección e contratación dun peón/peoa forestal
:
Data:
08/04/2022
Categoría:
Programa PEL CONCELLOS 2022
Documento:
Publicación definitiva Resolución Alcaldía
:
Data:
05/04/2022
Categoría:
Programa PEL CONCELLOS 2022
Documento:
Publicación acta tribunal resultados provisionais fase concurso oposición
:
Data:
25/03/2022
Categoría:
Programa PEL CONCELLOS 2022
Documento:
Publicación anuncio nomeamento tribunal
:
Data:
24/03/2022
Categoría:
Programa PEL CONCELLOS 2022
Documento:
Publicación anuncio bases
:
Data:
21/03/2022
Categoría:
Bolsa emprego condutor operario e peón de obras e servizos municipais
Documento:
Publicación Resolución
:
Data:
03/03/2022
Categoría:
Anuncio resultados proba práctica e totais condutor/a – operario/a de vehículos e maquinaria, prazo de recurso e proposta.
Documento:
Anuncio
:
Data:
25/02/2022
Categoría:
Bolsa emprego condutor operario e peón de obras e servizos municipais
Documento:
Anuncio lista definitiva admitidos e excluídos
:
Data:
18/02/2022
Categoría:
Anuncio resultado proba teórica condutor/a – operario/a de vehículos e maquinaria, prazo de recurso e data da proba práctica.
Documento:
Anuncio resultado proba teórica condutor/a – operario/a
:
Data:
18/02/2022
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Anuncio lista provisional de admitidos e excluídos
:
Data:
17/02/2022
Categoría:
Fase oposición condutor operario
Documento:
Test cos resultados
:
Data:
17/02/2022
Categoría:
Acta tribunal fase oposición condutor operario
Documento:
Acta
:
Data:
10/02/2022
Categoría:
Anuncio valoración fase concurso condutor/a – operario/a de vehículos e maquinaria
Documento:
Anuncio
:
Data:
15/01/22
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Anuncio apertura prazo actualización méritos
:
Data:
09/11/21
Categoría:
Persoal laboral fixo, condutor/a
Documento:
Relación provisional de admitidos e excluídos
:
Data:
05/10/2021
Categoría:
Bolsa emprego técnica/o igualdade
Documento:
Acta tribunal
:
Data:
23/09/2021
Categoría:
Bolsa emprego técnica/o de igualdade
Documento:
Anuncio Resolución Alcaldía listas provisionais
:
Data:
19/07/2021
Categoría:
Bolsa emprego centro de interpretación
Documento:
Anuncio Resolución Alcaldía listas definitivas
:
Data:
12/07/2021
Categoría:
Bolsa emprego centro interpretación
Documento:
Anuncio acta tribunal
:
Data:
22/06/2021
Categoría:
Bolsa emprego centro interpretación
Documento:
Anuncio Resolución Alcaldía lista definitiva, tribunal, data exame
:
Data:
26/05/2021
Categoría:
Bolsa emprego auxiliar administrativo
Documento:
Anuncio Resolución da Alcaldía
:
Data:
24/05/2021
Categoría:
Bolsa emprego centro de interpretación
Documento:
Anuncio listas provisionais admitidos e excluídos
:
Data:
14/05/2021
Categoría:
PIL Concellos Reactiva
Documento:
Anuncio resolución contratación
:
Data:
11/05/2021
Categoría:
PIL Concellos Reactiva
Documento:
Acta comisión valoración. Resultados provisionais
:
Data:
03/05/2021
Categoría:
Bolsa emprego auxiliar administrativo
Documento:
Acta 2 comisión valoración
:
Data:
03/05/2021
Categoría:
Bolsa emprego auxiliar administrativo
Documento:
Acta 1 comisión valoración
:
Data:
22/04/2021
Categoría:
Bolsa emprego centro de interpretación
Documento:
Anuncio corrección erros
:
Data:
09/04/2021
Categoría:
Bolsa emprego centro interpretación
Documento:
Anuncio Resolución da Alcaldía
:
Data:
23/03/2021
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Anuncio actualización bolsa emprego
:
Data:
05/03/2021
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Listado definitivo de admitidos e excluídos
:
Data:
01/03/2021
Categoría:
PIL Concellos Reactiva
Documento:
Publicación resolución contratación
:
Data:
24/02/2021
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Listado provisional de admitidos e excluídos
:
Data:
24/02/2021
Categoría:
PIL Concellos Reactiva
Documento:
Publicación acta tribunal
:
Data:
19/02/2021
Categoría:
PIL Concellos Reactiva
Documento:
Nomeamento comisión cualificadora
:
Data:
18/02/2021
Categoría:
PIL CONCELLOS REACTIVA
Documento:
Publicación bases
:
Data:
12/01/2021
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Apertura prazo actualización méritos
:
Data:
08/01/2021
Categoría:
Bolsa emprego auxiliar administrativo. Lista definitiva
Documento:
Publicación listas definitivas
:
Data:
17/11/20
Categoría:
Bolsa emprego auxiliar administrativo. Lista provisional admitidos
Documento:
Publicación listas provisionais
:
Data:
09/10/2020
Categoría:
Bolsa emprego auxiliar administrativo
Documento:
Anuncio apertura prazo actualización méritos
:
Data:
10/06/2020
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Publicación listado definitivo puntuación
:
Data:
25/05/2020
Categoría:
Dous oficiais 2ª PIL Deputación da Coruña 2020
Documento:
Publicación resolución definitiva
:
Data:
19/05/2020
Categoría:
Dous oficiais 2ª PIL Deputación da Coruña 2020
Documento:
Publicación acta tribunal
:
Data:
15/05/2020
Categoría:
Dous oficiais 2ª PIL Deputación da Coruña 2020
Documento:
Publicidade tribunal
:
Data:
14/05/2020
Categoría:
Dous oficiais 2ª PIL Deputación da Coruña 2020
Documento:
Publicidade bases
:
Data:
13/03/2020
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
listado provisional puntuación
:
Data:
28/02/2020
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
listado definitivo de admitidos e excluídos
:
Data:
20/02/2020
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
listado provisional de admitidos e excluídos
:
Data:
09/01/2020
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Apertura prazo actualización méritos
:
Data:
03/07/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª PIL Deputación da Coruña
Documento:
Anuncio Resolución Alcaldía
:
Data:
27/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª PIL Deputación da Coruña
Documento:
Cualificación segunda proba fase oposición
:
Data:
26/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª PIL Deputación da Coruña
Documento:
Cualificación primeira proba fase oposición
:
Data:
26/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª PIL Deputación da Coruña
Documento:
Corrección exame operario servizos múltiples
:
Data:
26/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª Pil Deputación da Coruña
Documento:
Corrección exame tratorista condutor
:
Data:
24/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2º PIL Deputación da Coruña
Documento:
Publicación valoración méritos primeira fase concurso
:
Data:
22/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2º PIL Deputación da Coruña
Documento:
Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos
:
Data:
19/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª PIL Deputación da Coruña
Documento:
Publicación listas provisionais de admitidos e excluídos
:
Data:
05/06/2019
Categoría:
Dous oficiais de 2ª PIL Deputación da Coruña
Documento:
Bases Programa Integración Laboral 2019
:
Data:
14/05/2019
Categoría:
Aprol Rural 2019
Documento:
Publicación listado definitivo de admitidos/as por orde de puntuación
:
Data:
09/05/2019
Categoría:
Aprol Rural 2019
Documento:
Publicación resolución admitidos/as por orde de puntuación
:
Data:
08/05/2019
Categoría:
Aprol Rural 2019
Documento:
Publicación listas definitivas admitidos
:
Data:
25/04/2019
Categoría:
Aprol Rural 2019
Documento:
Publicación bases contratación.
:
Data:
11/04/2019
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Actualización méritos. Lista definitiva.
:
Data:
04/04/2019
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Actualización méritos. Lista provisional.
:
Data:
31/01/2019
Categoría:
Bolsa de emprego auxiliar do servizo de axuda no fogar
Documento:
Apertura prazo actualización méritos
:
Data:
15/01/2019
Categoría:
Bolsa emprego condutor e peón
Documento:
Apertura prazo actualización méritos
:
Data:
03/08/2018
Categoría:
oficiais 2ª e peón PIL Deputación da Coruña
Documento:
Resolución listas definitivas admitidos por orde de puntuación
:
Data:
30/07/2018
Categoría:
Oficiais 2ª e peóns PIL Deputación da Coruña
Documento:
Resolución probas oficiais 2ª e peóns
:
Data:
30/07/2018
Categoría:
Oficiais 2ª e peón PIL Deputación da Coruña
Documento:
Acta tribunal cualificador, resultados provisionais
:
Data:
24/07/2018
Categoría:
Oficiais 2ª e peóns PIL Deputación da Coruña
Documento:
Anuncio data e horas dos exames
:
Data:
20/07/2018
Categoría:
Oficiais 2ª e peóns PIL Deputación da Coruña
Documento:
Resolución lista definitiva de persoas admitidas e excluídas
:
Data:
28/06/2018
Categoría:
Peón-Aprol Rural
Documento:
Resolución lista definitiva admitidos por orde puntuación
:
Data:
10/07/2018
Categoría:
Oficiais de segunda e peón PIL Deputación da Coruña
Documento:
Bases do Programa de Integración Laboral 2018
:
Data:
25/06/2018
Categoría:
Peón- Aprol Rural
Documento:
Resolución lista provisional valoración méritos Aprol Rural
:
Data:
25/06/2018
Categoría:
Técnico turismo
Documento:
Resolución listas valoración méritos
:
Data:
25/06/2018
Categoría:
Técnico de turismo
Documento:
Acta comisión cualificadora Técnico información turística
:
Data:
25/06/2018
Categoría:
Peón-Aprol Rural
Documento:
Acta tribunal cualificador Aprol Rural 2018
:
Data:
21/06/2018
Categoría:
Peón-Aprol Rural
Documento:
Lista definitiva admitidos e excluídos peón ( Aprol Rural 2018)
:
Data:
13/06/2018
Categoría:
Peón-Aprol Rural
Documento:
Aprobación bases peón (Programa Aprol Rural 2018)
:
Data:
12/06/2018
Categoría:
Condutor e peón- Bolsa de emprego
Documento:
Listas definitivas da Bolsa de emprego
:
Data:
04/06/2018
Categoría:
Técnico de turismo
Documento:
Bases técnico turismo tempada verán
:
Data:
31/05/2018
Categoría:
Condutor e peón-Bolsa de emprego
Documento:
Listas provisionais valoración méritos
:
Data:
24/04/2018
Categoría:
Condutor e peón-Bolsa de emprego
Documento:
Listas definitivas de admitidos e excluídos
:
Data:
16/04/2018
Categoría:
Condutor e peón-Bolsa de emprego
Documento:
Listas provisionais de admitidos e excluídos
:
Data:
04/04/2018
Categoría:
Auxiliar do servizo de axuda no fogar
Documento:
Actualización bolsa de emprego SAF
:
Data:
26/03/2018
Categoría:
Auxiliar do servizo de axuda no fogar
Documento:
Aprobación lista definitiva persoas admitidas bolsa emprego SAF
:
Data:
20/03/2018
Categoría:
Auxiliar do servizo de axuda no fogar
Documento:
Aprobación lista provisional bolsa emprego SAF
:
Data:
02/02/2018
Categoría:
Auxiliar do servizo de axuda no fogar
Documento:
Bolsa de emprego para contratacións temporais
:
Data:
06/09/2017
Categoría:
Técnico/a centro de interpretación
Documento:
Resultado fase de oposición e proposta bolsa de emprego
:
Data:
30/08/2017
Categoría:
Técnico/a centro de interpretación
Documento:
Valoración consurso méritos
:
Data:
24/08/2017
Categoría:
Técnico/a centro de interpretación
Documento:
Relación definitiva de persoas adminitdas
:
Data:
21/08/2017
Categoría:
Técnico/a centro de interpretación
Documento:
Relación persoas admintidas e excluidas
:
Data:
09/06/2017
Categoría:
Conductor e peón
Documento:
Resultado PEL
:
Data:
07/06/2017
Categoría:
Conductor e peón
Documento:
Relación de admitidos e baremación
:
Data:
05/05/2017
Categoría:
Conductor e peón
Documento:
Lista definitiva do proceso de selección
:
Data:
08/02/2017
Categoría:
Arquitecto técnico
Documento:
Lista definitiva do proceso de selección
:

Regulamento

DataDocumentoPDF
Data:
19/02/24
Documento:
BASES I FEIRA ESTATAL DE QUEIXO ARTESÁN E VI FEIRA DO QUEIXO DE MOECHE. APERTURA PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES.
PDF:
Data:
30/06/2023
Documento:
ANUNCIO AMPLIACIÓN PRAZO IV CONCURSO FOTOGRÁFICO FEIRA DO GANDO VACÚN
PDF:
Data:
05/06/23
Documento:
IV CONCURSO FOTOGRÁFICO FEIRA DO GANDO VACÚN
PDF:
Data:
09/02/23
Documento:
Bases V Feira do Queixo de Moeche
PDF:
Data:
13/06/2018
Documento:
Aprobación bases contratación temporal peón programa Aprol Rural 2018
PDF:
Data:
4/06/2018
Documento:
Convocatoria contratación temporal verán técnico/a de turismo
PDF:
Data:
08/09/2017
Documento:
Convocatoria contratación temporal de peón e condutor Aprol Rural 2017
PDF:
Data:
04/08/2017
Documento:
Convocatoria postos de técnico/a Centro de Interpretación da Revolución Irmandña
PDF:
Data:
30/05/2017
Documento:
Substitución dun membro do tribunal do proceso PEL.
PDF:
Data:
29/05/2017
Documento:
Bases reguladoras para a contratación de persoal no PEL.
PDF:
Data:
04/04/2017
Documento:
Bases reguladoras das bolsas de emprego de contratación temporal de peón e condutor.
PDF:
Data:
04/04/2017
Documento:
Modificación bases para formación bolsa de traballo contratacións temporais de auxiliares do SAF
PDF:
Data:
22/11/2016
Documento:
Base formación bolsa de traballo para bolsa de traballo de arquitecto/a técnico/a
PDF:
Data:
10/08/2016
Documento:
Bases para a formación bolsa de traballo para a provisión en réxime de interinidade de postos de auxiliar administrativo.
PDF:
Data:
09/08/2016
Documento:
Ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral.
PDF:
Data:
04/07/2016
Documento:
Bases para formación bolsa de traballo contratacións temporais de auxiliares do SAF.
PDF: