Participación infantil

Moeche comezou a dar os primeiros pasos cara á participación infantil na vida municipal en novembro de 2016. a raíz da visita do alumnado do CEIP San Ramón, por proposta de Unicef Galicia a través do seu representante Diego Rodríguez. O resultado daquela visita foi tan significativo para o desenvolvemento  da xestion  do Goberno local en asuntos que  afectan directamente aos menores que  evidenciou a necesidade de impulsarmos o proceso de participación infantil e sentarmos unhas bases para que acade carácter permanente na vida municipal.

Consello Local da Infancia e Adolescencia

En  novembro de 2017 o Concello de Moeche aprobou en sesión plenaria  a constitución do seu Consello Local da Infancia e Adoelscencia, o primeiro órgano municipal de participación infantil.  Durante o ano 2018 poñerase en marcha coa incorporación dos diferentes membros.

Convocatoria Concellos Amigos da Infancia, Unicef

Un Concello Amigo da Infancia é calquera cidade, vila, aldea, comunidade ou  sistema de goberno local comprometido co cumprimento dos dereitos das nenas , dos nenos e das persoas adolescentes de conformidade coa Convención sobre os Dereitos da Infancia.

Debe converterse nun concello onde as necesidades, as prioridades e os dereitos das nenas e dos nenos  constitúan un dos eixos das políticas, dos programas e das decisións públicas. Os gobernos locais identifican una serie de metas para acadaren  no ámbito dos cinco obxectivos marco da iniciativa:

  • As voces, necesidades e prioridades de cada neno e nena escóitanse e considéranse nas normativas e políticas públicas, nos orzamentos e en todas as decisións que lles afectan.
  • Cada neno e nena é valorado, tratado e respectado xustamente dentro da súa comunidade.
  • Todos os nenos e nenas teñen acceso a servizos esenciais de calidade.
  • Todas as nenas e nenos teñen a oportunidade de gozar da vida familiar, do xogo e do lecer.

O programa Concellos Amigos da Infancia é unha iniciativa liderado por UNICEF en máis de 30 países, incluido España, que apoia aos Gobernos municipais nos seus esforzos por facer realidade o  seu compromiso cos dereitos de infancia.

Moeche acordou  no ano 2017 dar os pasos necesarios para se converter en Concello Amigo da Infancia e nesa liña de traballo presentou a súa candidatura o pasado 7 de maio de 2018, entre eles o Plan local da infancia e adolescencia que deberá aprobar o Concello Pleno neste ano 2018.

Documentos de traballo da candidatura: