Participación infantil

Moeche comezou a dar os primeiros pasos cara á participación infantil na vida municipal en novembro de 2016. a raíz da visita do alumnado do CEIP San Ramón, por proposta de Unicef Galicia a través do seu representante Diego Rodríguez. O resultado daquela visita foi tan significativo para o desenvolvemento  da xestion  do Goberno local en asuntos que  afectan directamente aos menores que  evidenciou a necesidade de impulsarmos o proceso de participación infantil e sentarmos unhas bases para que acade carácter permanente na vida municipal.

PLENOS INFANTÍS
18 /11/2016 Acta sesión plenaria

20/07/2017 Acta sesión plenaria

06/06/2018 Acta sesión plenaria

Consello Local da Infancia e Adolescencia

En  novembro de 2017 o Concello de Moeche aprobou en sesión plenaria  a constitución do seu Consello Local da Infancia e Adolescencia, o primeiro órgano municipal de participación infantil.  Durante o ano 2018 púxose en marcha coa incorporación dos diferentes membros.

 

Grupo de Participación Infantil (GPI)

O GPI está constituído, como mínimo, polos nenos e nenas e adolescentes que forman parte do Consello Local da Infancia e Adolescencia.  A este grupo pódense sumar todos os menores de 8 a 17 anos (menores de 18) que residan no Concello de Moeche,

Convocatoria Concellos Amigos da Infancia, Unicef

Un Concello Amigo da Infancia é calquera cidade, vila, aldea, comunidade ou  sistema de goberno local comprometido co cumprimento dos dereitos das nenas , dos nenos e das persoas adolescentes de conformidade coa Convención sobre os Dereitos da Infancia.

Debe converterse nun concello onde as necesidades, as prioridades e os dereitos das nenas e dos nenos  constitúan un dos eixos das políticas, dos programas e das decisións públicas. Os gobernos locais identifican una serie de metas para acadaren  no ámbito dos cinco obxectivos marco da iniciativa:

  • As voces, necesidades e prioridades de cada neno e nena escóitanse e considéranse nas normativas e políticas públicas, nos orzamentos e en todas as decisións que lles afectan.
  • Cada neno e nena é valorado, tratado e respectado xustamente dentro da súa comunidade.
  • Todos os nenos e nenas teñen acceso a servizos esenciais de calidade.
  • Todas as nenas e nenos teñen a oportunidade de gozar da vida familiar, do xogo e do lecer.

O programa Concellos Amigos da Infancia é unha iniciativa liderado por UNICEF en máis de 30 países, incluido España, que apoia aos Gobernos municipais nos seus esforzos por facer realidade o  seu compromiso cos dereitos de infancia.

Moeche acordou  no ano 2017 dar os pasos necesarios para se converter en Concello Amigo da Infancia e nesa liña de traballo presentou a súa candidatura o pasado 7 de maio de 2018, entre eles o Plan local da infancia e adolescencia que deberá aprobar o Concello Pleno neste ano 2018.

Documentos de traballo da candidatura:

EUROPA EUROCHILD QUE EUROPA QUEREN AS NENAS E OS NENOS?

Desde cuño está dispoñible unha enquisa online para recoller a visión das nenas e dos menos e da mocidade respecto do futuro de Europa. Esta é unha oportunidade única para que os principales líderes da Unión Europea escoiten as voces dos menores de Europa.

A enquisa é unha iniciativa conxunta de Eurochild e UNICEF. Os temas que recolle inclúen a experiencia dos menos e nenas na súa vida familiar, na escola e na sociedade, así como as súas opinións sobre Europa

Os resultados presentaran  nunha sesión especial do Parlamento Europeo o próximo 20 de novembro, Día Universal da Infancia, á que asistirá unha delegación de nenas, tenso, mozos e mozas. “A Europa que queren  os menores ” quere recoller as súas opinións respecto de temas como as migracións, a Unión Europea ou as súas esperanzas e preocupacións cara ao futuro.

Participa neste enlace:  A Europa que queren as nenas e os nenos