Comisión especial PXOM

As súas funcións son, entre outras,

  • Información, debate e proposta de asuntos relacionados co desenvolvemento e tramitación do PXOM.
  • Realizar suxestións e observacións sobre calquera aspecto relacionado co desenvolvemento do PXOM.

Composición actual:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

Miguel Angel Pedreira Rodríguez, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Magín Lago Tuimil, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

María Méndez Vilela, concelleira do Grupo Municipal do PP.