Cursos e axudas

Poderanse recoller os impresos para a presentación das solicitudes na Casa do Concello.

Liñas de axudas

DataDocumentoPDF
08/01/2018Axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies da fauna silvestre
04/01/2019Axudas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais do IGAPE
21/12/2018Axudas para paliar os danos producidos polo xabaril
21/12/2018Axudas para paliar os danos producidos polo lobo
16/10/2018Axudas para a adquisición de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2020
03/09/2018Bolsas estudo Anexo IV Declaración outras subvencións
03/09/2018Bolsas estudo Anexo III Declaración responsable
03/09/2018Bolsas estudo Anexo II Autorización datos
3/09/2018Bolsas estudo solicitude Anexo I
24/08/2018Curso Prevención Riscos Laborais . EGAP
13/08/2018Liñas de axudas das diferentes consellarías
06/07/2018Programa Emega
21/05/2018Convocatoria e bases reguladoras axudas para festas parroquias
21/05/2018Convocatoria e bases reguladoras axudas a entidades sen fin de lucro
17/04/2018Curso elaboración de transformados lácteos
04/04/2018Axudas PEL iniciativas empresariais