Cursos e axudas

Poderanse recoller os impresos para a presentación das solicitudes na Casa do Concello.

Liñas de axudas

DataDocumentoPDF
21/05/2018Convocatoria e bases reguladoras axudas para festas parroquias
21/05/2018Convocatoria e bases reguladoras axudas a entidades sen fin de lucro
17/04/2018Curso elaboración de transformados lácteos
04/04/2018Axudas PEL iniciativas empresariais