Liñas de axudas

Poderanse recoller os impresos para a presentación das solicitudes na Casa do Concello.

Liñas de axudas

AnoObxectoFin prazoBases
2018PEL Pemes mantemento
2018PEL Pemes
2018PEL Emprende Inversión 2018
2018Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios para obter Celga1, Celga 2, Celga 3 e Celga 420 días naturais
2018Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega
2018Subvención para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais
2018Subvencións a proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal
2018Bases reguladoras das axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo
2018Bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas ruralis
2018Subvencións para o fomento do emprendemento en economía Social ( Programa Aprol-Economía Social)
2018Subvencións program de infravivenda do Plan RehaVita
2018Axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos en Rede Natura 200014/02/2018
2018Programa bono de alugueiro social do Plan de rehaVita, Plan rehabilitación, alugamento,mellora acceso á vivenda 2015-2020
2018Axudas para paliar danos producidos polo lobo45 días naturais
2018Axudas á nova participación de agricultores en réxime de calidade15 /05/2018
2018Axudas de Agader para a compra de maquinaria, equipamento e instalacións para empresas que desenvolvan actividades non agrícolas
2018Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+01/02/2018
2017Convocatoria de recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral26/01/2018
2017Impresos axudas municipais para o estudo e o transporte17/11/2017
2017Axudas municipais para o estudo e o transporte17/11/2017
2017Reforma 17 (publicidade do acordo para a concesión de axudas baños e cociñas)