Os contidos do curso serán entre outros:

  • Utilidade e seguridade
  • Enviar correos, arquivos adxuntos, responder e reenviar
  • Organizar os correos e xestionar a axenda de contactos
  • Na primeira semana aprenderemos a utilizar a aplicación Zoom para poder seguir doadamente as clases por videoconferencia

Datas: 23 Febreiro – 26 Marzo

Horario: 10:00 – 11:00

1 hora por semana en grupos reducidos (6 persoas)

Grupos de martes, mércores ou venres)

Información e reservas:
Aula TIC do Concello de Moeche
Rúa da Feira núm. 32 – San Xoán Teléfono e whatsapp: 616016793
E-mail: aulaticmoeche@gmail.com