Listo o programa da IV Feira da Faba de Moeche

Listo o programa da IV Feira da Faba de Moeche

O ano pasado probouse a adiantar a Feira da Faba para o mes de outubro e facela coincidir con sábado de mercado -as dúas primeiras edicións cadraron en día de feira- e a cousa funcionou moi ben tanto en vendas como en público. Neste 2019 o evento volve repetir...